2016-05-09
Azerbaycanın Umum Milli Lideri Haydar Aliyev'in doğum gününün 93. Yıldönümü ile ilgili Başkonsoloslos sayın Ayhan SÜLEYMANLININ basın açıklaması
Haydar Aliyev'in Azerbaycan Cumhuriyetine başçılıq ettiği zamanlarda Azerbaycan çok büyük gelişmelere imza attı. Haydar Aliyev Azerbaycan Cumhuriyeti başkanlığına seçilmeden önce Azerbaycan SSCB-ye bağlı 15 cumhuriyet arasında en geride kalmış Cumhuriyetlerden biriydi.
Onun yüksek seviyedeki yöneticilik kabiliyeti sayesinde gördüğü işler, hayata geçirdiği faaliyetler sayesinde Azerbaycan Sovyetlerde en gelişmiş bir Cumhuriyete çevrildi. Haydar Aliyev ilk Müslüman Türk olarak Sovyetler birliğinde en yüksek görevlerde çalışdı. Haydar Aliyev yaptığı hizmetlerden dolayı Azerbaycan halkı, hatta SSCB halkı tarafından da çok seviliyordu. O 1990 yılından sonra Moskova'dan ayrılarak Azerbaycan Cumhuriyetine geldi. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti çok ağır günlerdeydi. Haydar Aliyev'in büyük siyaseti ve tecrübesi sayesinde Nahçıvan ağır günlerden çıktı. O zaman Ermeniler Karabağ ile birlikte Nahçıvan Özerk Cumhuriyetini de işgal etmek istiyorlardı. Onun gösterdiği faaliyetler ve hayata geçirdi siyasetler sonucunda Ermeniler buna nail olamadılar. Nahçıvan Ali Meclis Başkanı olduğu zamanlarda Ümummilli liderimiz Türkiye ve İranla iyi ilişkiler kurmayı başardı. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında köprü yapıldı.
 Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde Haydar Aliyev çalıştığı zaman Azerbaycan'ın her yerinde iç savaşlar vardı. Azerbaycan'ı istemeyen dış güçler vatanımızı bölmek ve parçalamak istiyorlardı. O zaman halk Haydar Aliyev'e müracaat ederek Azerbaycan'ı bu kötü durumdan kurtarması nedeniyle Baküye davet ettiler. O 1993 yılında ilk önce Azerbaycan'ın parlamento başkanı seçildi, sonra Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı seçildi. Kısa sürede gösterdiği faaliyetler neticesinde Azerbaycan Cumhuriyetinde ilk önce iç savaşı durdurmaya başardı. Onun uyguladığı siyasetler sayesinde Azerbaycan Cumhuriyeti gelişmeye başladı. 20 Eylül 1994 tarihinde Bakü'de "Asrın Mukavelesi"nin imzalanması ile temeli atılan Azerbaycan'ın yeni petrol stratejisi bu günde başarıyla uygulanıyor1996 yılında Azerbaycan'ın ekonomisinde büyük ilerlemeler başladı. Haydar Aliyev'in halkı karşısında gösterdiği hizmetler çoktur. Muasır dünyada Azerbaycan Cumhuriyetini Haydar Aliyeve göre tanıyorlar. Haydar Aliyev dış siyasetinde de dengeli bir politika kurdu.
Azerbaycan'ı kısa bir zamanda kendisine layık bir devlet biçimiyle tanıştırmaya nail oldu. Haydar Aliyev sadece Azerbaycan halkının deyil , aynı zamanda Türk dünyasının yetişdirdiyi en büyük şahsiyetlerden biridir. Türkiye ile ilişkilere de büyük önem veriyordu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı olduğu zamanlarda birkaç defa Türkiye'yi resmi ziyaret etmiştir. Türkiye ile olan ilişkilerin önemi Bakü-Tiflis-Ceyhan gibi önemli petrol boru hattını Türkiye'den geçirmeye nail olmasıdır. Bakü-Tiflis-Erzurum ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun fikir babası Haydar Aliyev'di. Azerbaycan halkı Haydar Aliyev'i hiçbir zaman unutmayacaktır. Haydar Aliyev Azerbaycan halkının kalbinde yer tutmuştur.