Kurallar - Seyahat Belgesi

Seyahet belgesinin verilmesi kuralları

Azerbaycan Cumhuriyeti
Kars kentindeki baş konsülün

Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı .............................. oğlu / kızı tarafından


BAŞVURU

Pasaport ................................. göre Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gidebilir için bana Azerbaycan Cumhuriyeti'ne dönüş tanıklık ¬ naməsinin verilmesine dair ilgili üzere ilgili talimat vermenizi rica ediyorum .


imza :

Tarih: 00/00/0000

Azerbaycan Cumhuriyeti'ne dönüş belgesi verilmesi kuralı hakkında Yönetmelik Ek № 3Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşına Azerbaycan Cumhuriyeti'ne dönüş belgesi verilmesi hakkında BAŞVURU - ANKET

I. Aşağıdaki bilgileri dikkate alarak Azerbaycan Cumhuriyeti'ne dönüş belgesi verilmesini rica ederim

1. Uygulama - anketi sunan şahsın :

1.1 . Soyadı / Feteliyev 1.2 . Adı / Barış 1.3 . Babasının adı / Yusuf

1.4 . Doğduğu yer / Nahçivan , Culfa bölgesi , kazancı k . 1.5 . Doğduğu tarih / 09.02.1969 1.6 . Cinsel / kadın

1.7 . Uyruğu / Azerbaycanlı 1.8 . Oturma yeri / Culfa bölgesi , kazancı köyü

1.9 . Kişinin imzası / 1.10 . Uygulama - anketin verilme tarihi / 14.10.2010

2.1 . Uygulama - anketi sunan şahısla Azerbaycan Cumhuriyeti'ne dönen 18 yaşına ulaşmamış sivil ( lar ) ın :

2.1.1 . Soyadı ve adı 2.1.2 . Doğduğu tarih 2.1.3 . cinsel

3.1 . Uygulama - anketi sunan kişi Azerbaycan'a Cumhuriyeti'ne dönen 18 yaşına ulaşmış sivil ( lar ) ın :

3.1.1 . Soyadı ve adı 3.1.2 . Doğduğu tarih 3.1.3 . cinsel

4.1 . Kayıp , çalıntı , yararsız hale düşmüş veya geçerlilik süresi bitmiş pasaportun türü / Geçmiş SSCB'nin ümumvətəndaş pasaportu

5.1 . Pasaportu veren organın adı / Nahçivan Culfa İl İcra Komitesi İçişleri Şubesi

II . Azerbaycan Cumhuriyeti diplomatik temsilciliği veya konsolosluğu tarafından doldurulan bölüm

6.1 . Diplomatik temsilcilik veya konsolosluk adı / Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Baş Konsolosluğu

6.2 . Uygulama - anketin verildiği tarih ve kayıt numarası / 14.10.2010

6.3 . Uygulama - Profil verildiği zaman aşağıdaki belgeler sunulmuştur

6.3.1 . Belgenin adı 6.3.2 . Numarası 6.3.3 . Veriliş tarihi 6.3.4 . Hangi organ tarafından verilmiştir

1. Pasaport 24.04.1996 Nahçivan Culfa İl İcra Komitesi İçişleri Şubesi

7.1 . Uygulama - ankette kişi hakkında gösterilen bilgilerin sunulduğu belgelere uygunluğu hakkında not /

8.1 . Kişinin zahiri görkeminin sunulmuş fotoşəklə uygunluğu hakkında not / uygun

9.1 . Bilgiyi yoxlamış şahsın :

9.1.1 . Soyadı , adı , babasının adı 9.1.2 . Görevi 9.1.3 . Özel imzası

Aliyev Asiman Teymur oğlu Üçüncü Sekreter

III . Dönüş belgesi verilmesi ile ilgili notlar :

10.1 . Dönüş belgesi verilmesi tarihi /

10.2 . Dönüş belgesi verilmesi ile ilgili vatandaşın imzası /

10.3 . Özel notlar /

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde dönüş belgesi

Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşının ümumvətəndaş pasaportunun geçerlilik süresi sona erdiği , Kavga veya kaybolduğu takdirde , bu vatandaşın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geri dönmesi için Genel Konsolosluk tarafından Dönüş belgesi resmiyet .

Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geri dönmeleri için aşağıdaki belgeler sunulmalıdır :

1. Açık bir şekilde doldurulmuş başvuru - Profil

2. Etibarlıq süresi bitmiş pasaportun aslı ;

3. 2 adet ( 3x4 ) renkli fotoğraf ; Başvuru etibarlıq süresi bitmiş pasaportun ergenlik yaşına ulaşmamış çocukların şekli olduğunda, ayrıca onların 2 adet fotoğrafı ;

4. Konsolosluk işlemi için Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Baş Konsolosluğunun hesabına vatandaşın adına 40 ABD doları tutarında ücretin karşılanmasına dair makbuz .

5. Başvuru kimliğini , onun Azerbaycan Cumhuriyeti'nde olduğu yeri veya yerleşim yerini , vatandaşlığını tasdik etmeye imkan veren belgeler ;

Başvuru belgelerinden herhangi birinin olmadığı takdirde , onun kimliği , Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlığına köken, Genel Konsolosluk tarafından başvuranın Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki yerleşim yeri üzere ilgili makamlardan talepte edilmekle belirlenir .

Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geri dönmek için dönüş belgesi , sadece başvuranın Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlığına mensup olduğunu teyit eden bilgiler konsolosluk Personel malum olduktan sonra rəsmiləşdirilə olabilir.

konsolosluk tescili

konsolosluk tescili

Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan veya bu ülkeye seyahat eden Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Baş Konsolosluğu'nda kayıt geçmeleri tavsiye edilir .
Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşının konsolosluk tesciline alınması Genel konsolosluğa həmvətənlərimizlə yurtdışında oldukları zaman ilişki kurmaya ve olağanüstü durumlarda konsolosluk yardımı , onların Azerbaycan Cumhuriyeti kimlik uygun belgelerinin kaybedildiği veya çalındığı durumlarda onlara yardım etmeye ve Azerbaycan'a geri dönmeleri için onların kimliğinin saptanmasında yardımcı olacaktır . Ayrıca , Genel Konsulluqda kayıt vatandaşlarla elektronik posta aracılığıyla düzenli ilişki kurmaya , Azerbaycan topluluğu için düzenlenen etkinlikler hakkında bilgilendirmeye ve Azerbaycan'la ilgili yeniliklerden haberdar olmaya izin verir .
Lütfen isterim ki , Azerbaycan Cumhuriyeti Baş Konsolosluğu'nda kayıt olmayanlara sizinle razılaşdırılmadan veya kanunen talep değilken , sizin üzerinize hiçbir durumda herhangi bir yükümlülük bırakmayacak , hem de bizim tarafımızdan size karşı herhangi tedbir almaya mecbur etmeyecektir .
Kayıt için
1. Pasaportun ( aslı göstergesi ) kopya
2. 118a Kayıt formu

" Kayda alınmıştır "
Azerbaycan cumhuriyetinin
Adalet Bakanı
Kayıt № 1865 Azerbaycan Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanı'nın
5 № - li emri ile teyit
edilmiştir
08. 07. 2000 yılı

Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının yabancı ülkelerde muhasebe Kuralları

1. Genel hükümler .

1. Azerbaycan Cumhuriyeti Konsolos Antlaşmasının 25. maddesi uyarınca ve " Ülkeden gitmek , ülkeye gelmek ve pasaportlar hakkında " Azerbaycan Cumhuriyeti Kanununun 11'inci maddesi uyarınca Azerbaycan Cumhuriyeti konsoloslukları konsolosluk dairesinin bölgesinde bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının kayıtları götürüyor .
Yabancı ülkelerde daimi ve geçici yaşayan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları dikkate alınmalıdır .
2. Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının muhasebe gümrüksüz yapılır .

II . Yabancı ülkelere görev edilmiş Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının askeri muhasebe

3. Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına göre konsolos Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının askeri kayıtları götürüyor , 18 yaşına ulaşmış ( erkek cinsinden olan ) vatandaşların gerçek askeri hizmete çağırılması için onların Azerbaycan Cumhuriyetindeki daimi yerleşim yeri üzere askeri komissarlıqlara gelmesini sağlıyor . 117 № - li muhasebe kartoçkası biçiminde ( ek 1 ) askeri mükellefiyetler için " askeri mükəlləfiyyətli " , çağırışçılar için " Çağrıcı " kayıtları yapılır . 18 yaşına ulaşmış çağırışçıların yapacağı listesi düzenlenir ve bu listede bu kişilerin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gelecekleri gün ve yer gösteriliyor . Liste iki nüsha yılda iki kez ( Mart ve Eylül ) Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Müdürlüğü'ne , oradan da listenin bir nüshası Savunma Bakanlığı'na gönderilir .

III . Yabancı ülkelerde daimi yaşayan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının muhasebe

dikkate alma

4. Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları yaşadıkları bölgede ( konsolosluk dairesi ) Azerbaycan Cumhuriyeti konsolosluğunda dikkate alınırlar .
5. Muhasebe sırasında 118a biçimli muhasebe kartoçkası ( əlavə3 ) doldurulur , muhasebe kartoçkasında muhasebeleştirilen şahsın foto şekli yapıştırılır .
6. 16 yaşın çocuklar ebeveynlerinden birinin muhasebe kartoçkasına yazılırlar . 16 yaşına geldiğinde onlar için ayrıca kartoçkalar doldurulur .
7. 16 yaşından küçük , yurtdışında ebeveyn yaşayan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları için ayrıca kartoçkalar doldurulur .
8. Muhasebe sonra muhasebe bilgilerinde değişiklik olması durumunda . muhasebe kartlarıyla ilgili notlar ve düzeltmeler yapılmaktadır . Düzeltme ve kayıtlar yapılırken önceki yazılar pozulmayıb sadece üstünden hat çekilir . Kart Antetli ek yazılar için yer kalmadık eski muhasebe kartoçkasına yenisi dikilir .
9. Soyad değiştirildiğinde yeni muhasebe kartoçkası doldurulur . Eski kart ise kartotekada önceki yerinde tutulur . Eski kartoçkada kayıt kaydediliyor : " . Soyad kartoçkaya bak " . ( yeni soyad gösterilir ) .
10. Muhasebeleştirilen kişinin pasaportuna onun eskiden yaşadığı yere üzere konsolosluk muhasebesine çıkması kaydı yoksa , o zamanki dikkate alınır , yani onun için tam bir muhasebe kartoçkası doldurulur ve kopya Merkeze gönderilir .
11. Muhasebe götürülürken pasaport kayıt kaydediliyor : " Azerbaycan Cumhuriyeti ... ( konsolosluğun adı ve yeri ) dikkate alındığı tarih ve izlenen alanın imzası .
12. Muhasebe kartoçkaları kartotekada alfabe usulü " daimi yaşayan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları " bölümünde saklanır . Yabancı ülkelerde sürekli yaşayan , fakat Azerbaycan Cumhuriyeti pasaportların sahip olmayan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları için 118a biçimli kartoçkalar doldurulur . Bu durumda - muhasebe kartlarıyla Azerbaycan Cumhuriyeti pasaportu verilmesi konusunda vəsatətin kaldırıldığı tarih not edilir . Böyle kişilerin muhasebe kartoçkaları ayrıca saklanır .

muhasebe çıkarma

13. Muhasebe çıkarma sırasında muhasebe kartoçkasında uygun kayıtlar yapılıyor . Pasaport ise aşağıdaki şekilde not yazılır :
" ( Neden ) ilgili Azerbaycan Cumhuriyeti _______________________________ ( konsolosluğun adı ve yeri gösteriliyor ) muhasebe çıkarıldı " tarih ve kaydı yapan kişinin imzası .
14. Muhasebe çıkarılan kişilerin muhasebe kartoçkaları muhasebe çıxarılmanın nedenleri ve tarihi hakkında not edilmekle , muhasebe çıkarılanlar kartotekasında daimi yaşayan " Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları " bölümünde saklanır .
15. Muhasebe çıkmış kişilerin muhasebe kartoçkaları 2 yıl saklanır ve sonra uygun eylemi tertip edilmekle , iptal edilir .

IV . Yabancı ülkelere iş gezisi veya kişisel olarak giden Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının muhasebe

dikkate alma

16. Dışa işlemeye görev edilmiş Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları işledikleri araziye ait olduğu konsulluqda kayda alınırlar .
17. Dikkate alma sırasında 117 № - li muhasebe kartoçkası formu doldurulur ( ek 1 ) .
18. Görev edilmiş Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının pasaportların muhasebe konusunda hiçbir kayıt yapılmaz .
19. Dipkuryerlər , turistler ve ezamiyyətlə ilgili ülkeden transit geçen Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları kayıt keçmirlər .
20. Yabancı ülkeye 3 ay süreyle kadar geçici iş gezisi gönderilen ( dahil heyeti bünyesinde ) ve kişisel olarak dışa gitmiş Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti konsoloslukların ilgili dergilerde kayıtlar yapılır ve onlar için muhasebe kartoçkaları doldurulur , dergiler serbest formda doldurulur , bu vatandaşların pasaport hiçbir kayıt yapılmamaktadır .

muhasebe çıkarma

21. Muhasebe çıkarma sırasında muhasebe kartoçkasında muhasebe çıkarılma kaydı yazılır . Muhasebe kartoçkası muhasebe çıkmış kişilerin kartotekasında " görev edilmiş Azerbaycan vatandaşları " bölümünde saklanır .
22. Muhasebe çıkanların muhasebe kartoçkası 2 yıl saklanır , sonra tutanak düzenlenir yapılmadan iptal edilir .
23. Görev edilmiş Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının pasaportuna muhasebe çıkmak konusunda hiçbir kayıt yapılmaz .

V. Yabancı ülkelerde staj olan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının muhasebe konularında hakkında rapor verilmesi
24. Azerbaycan Cumhuriyeti konsoloslukları 3 ay süreyle görev olunan kişiler de dahil yurtdışında staj olan vatandaşlar hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk idaresine bilgi verir .
Rapor özel forma üzere çizilir ( ek 2 )

ek 1

Azerbaycan Cumhuriyeti'nden görev edilmiş Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının muhasebe kartoçkası

m.y.

1. Soyad , isim ve baba adı
2. Doğum tarihi ve yeri
3. Pasaport N - si , verildiği organ ve tarih
4. Pasaportun etibarlıq süresi
5. Pasaport dahil edilmiş kişiler
6. Ne zaman , nereye ve hangi süreliğine gitti
7. iş yeri
8. Konum ve telefonu
9. askeri mükəlləfiyyətlilik

" _____ " _____________ 201__ yıl imza_______________