Qayıdış şəhadətnaməsi

Qayıdış şşəhadətnaməsinin verilməsi qaydaları 

Azərbaycan Respublikasının 
Qars şəhərindəki baş konsuluna

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ..............................oğlu / qızı tərəfindən


ƏRİZƏ

Pasport ................................. görə Azərbaycan Respublikasına gedə bilməyim üçün mənə Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadət¬naməsinin verilməsinə dair aidiyyatı üzrə müvafiq göstəriş verməyinizi xahiş edirəm.


İmza:

Tarix: 00/00/0000
 

Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsi qaydası haqqında Əsasnaməyə Əlavə № 3

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsi haqqında ƏRİZƏ-ANKET

I. Aşağıdakı məlumatları nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsini xahiş edirəm

1. Ərizə-anketi təqdim edən şəxsin:

1.1. Soyadı / Fətəliyeva 1.2. Adı / Xatirə 1.3. Atasının adı / Yusif

1.4. Doğulduğu yer / Naxçıvan MR, Culfa rayonu, Qazançı k. 1.5. Doğulduğu tarix / 09.02.1969 1.6. Cinsi / qadın

1.7. Vətəndaşlığı / Azərbaycanlı 1.8. Yaşayış yeri / Culfa rayonu, Qazançı kəndi

1.9. Şəxsin imzası / 1.10. Ərizə-anketin verilmə tarixi / 14.10.2010

2.1. Ərizə-anketi təqdim edən şəxslə Azərbaycan Respublikasına qayıdan 18 yaşına çatmamış vətəndaş(lar)ın:

2.1.1. Soyadı və adı 2.1.2. Doğulduğu tarix 2.1.3. Cinsi

3.1. Ərizə-anketi təqdim edən şəxslə Azərbaycana Respublikasına qayıdan 18 yaşına çatmış vətəndaş(lar)ın:

3.1.1. Soyadı və adı 3.1.2. Doğulduğu tarix 3.1.3. Cinsi

4.1. İtmiş, oğurlanmış, yararsız hala düşmüş və ya etibarlılıq müddəti bitmiş pasportun növü / Keçmiş SSRİ-nin ümumvətəndaş pasportu

5.1. Pasportu verən orqanın adı / Naxçıvan MR Culfa rayon İcraiyyə Komitəsinin daxili işlər şöbəsi

II. Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliyi və ya konsulluğu tərəfindən doldurulan hissə

6.1. Diplomatik nümayəndəlik və ya konsulluğun adı / Azərbaycan Respublikasının Qarsdakı Baş Konsulluğu

6.2. Ərizə-anketin verildiyi tarix və qeydiyyat nömrəsi / 14.10.2010

6.3. Ərizə-anket verildiyi zaman aşağıdakı sənədlər təqdim edilmişdir

6.3.1. Sənədin adı 6.3.2. Nömrəsi 6.3.3. Verilmə tarixi 6.3.4. Hansı orqan tərəfindən verilmişdir

1. Pasport 24.04.1996 Naxçıvan MR Culfa rayon İcraiyyə Komitəsinin daxili işlər şöbəsi

7.1. Ərizə-anketdə şəxs haqqında göstərilən məlumatların təqdim olunmuş sənədlərə uyğunluğu haqqında qeyd /

8.1. Şəxsin zahiri görkəminin təqdim olunmuş fotoşəklə uyğunluğu haqqında qeyd / Uyğundur

9.1. Məlumatı yoxlamış şəxsin:

9.1.1. Soyadı, adı, atasının adı 9.1.2. Vəzifəsi 9.1.3. Şəxsi imzası

Əliyev Asiman Teymur oğlu Üçüncü katib

III. Qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsi ilə əlaqədar qeydlər:

10.1. Qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsi tarixi /

10.2. Qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsi ilə əlaqədar vətəndaşın imzası /

10.3. Xüsusi qeydlər /

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINA QAYIDIŞ ŞƏHADƏTNAMƏSİ

Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ümumvətəndaş pasportunun etibarlılıq müddəti başa çatdığı, korlandığı və ya itdiyi təqdirdə, həmin vətəndaşın Azərbaycan Respublikasına geri qayıtması üçün Baş Konsulluq tərəfindən Qayıdış Şəhadətnaməsi rəsmiləşdirilir.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikasına qayıtmaları üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir: 

1. Aydın şəkildə doldurulmuş ərizə-anket 

2. Etibarlıq müddəti başa çatmış pasportun əsli; 

3. 2 ədəd (3x4) rəngli fotoşəkil; Ərizəçinin etibarlıq müddəti bitmiş pasportunda yetkinlik yaşına çatmamış uşaqların şəkli olduqda, həmçinin onların 2 ədəd fotoşəkili; 

4. Konsulluq əməliyyatı üçün Azərbaycan Respublikasının Qarsdakı Baş Konsulluğunun hesabına vətəndaşın adından 40 ABŞ dolları məbləğində dövlət rüsumunun ödənilməsinə dair qəbz. 

5. Ərizəçinin şəxsiyyətini, onun Azərbaycan Respublikasında olduğu yeri və ya yaşayış yerini, vətəndaşlığını təsdiq etməyə imkan verən sənədlər; 

Ərizəçinin sənədlərindən hər hansı birinin olmadığı təqdirdə, onun şəxsiyyəti, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına mənsubiyyəti, Baş Konsulluq tərəfindən ərizəçinin Azərbaycan Respublikasındakı yaşayış yeri üzrə aidiyyatı orqanlardan sorğu edilməklə müəyyən edilir. 

Azərbaycan Respublikasına geri qayıtmaq üçün Qayıdış Şəhadətnaməsi, yalnız ərizəçinin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına mənsub olduğunu təsdiq edən məlumatlar konsulluq əməkdaşına məlum olduqdan sonra rəsmiləşdirilə bilər.